1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu http://www.bialalapa.pl/ są przetwarzane przez
P.P.H.U. EL-TEM Andrzej Kamiński z siedzibą w Rybniku  przy ul. Gotartowickiej 41c .

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień i jeżeli Klient wyraził dodatkową zgodę – w celu informowania o nowościach, usługach czy promocjach oferowanych przez Sklep.

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie http://www.bialalapa.pl/logowanie/
Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane
i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

  • Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).